SOMMERFEST

Velkommen til årets sommerfest som i år skal være en internasjonal fest. Vi avslutter årets prosjekt: mangfold=ressurs

Festen blir på hovedbarnehagen inne og ute.

(Ved regn flyttes den inn i kantinen til MHWirth)

Torsdag 08.06 kl.18:00

Det blir varierte ingredienser:

Smaksprøver fra ulike nasjonaliteter

Sang-dans

Loppis til inntekt for et barnehjem i Peru

Kafe med salg av saft og kaker

(dersom kaffe ønskes, tas dette med selv)

Kunst-utstilling

Vi takker alle foreldre med bidrag:-)

Hilsen foreldrerepresentanter, samarbeidsutvalg og personal