OPPSUMMERING FRA FORELDREMØTE FEBRUAR/MARS -17

Nå er alle spørsmål og caser fra foreldremøtekveldene gjennomgått. Vi har tatt med de punktene som er felles for avdelingene.

Tilbakemeldingene fra dere foreldre og personalet er enstemmig positive. Det var nyttige, inspirerende og lærerike kvelder.

Det blir derfor samme type foreldremøte som i mars. Det er ulike meninger om når på året det er best å gjennomføre foreldremøte, både blant dere foreldre og i personalet. Til høsten har vi landet på september måned. Så får vi håpe på like stor deltakelse som i vinter:-)

 

HVA ØNSKER DU AT BARNET SKAL OPPLEVE OG LÆRE I BHG

 • AT BARNA BLIR SETT OG FULGT OPP
 • SOSIALE FERDIGHETER
 • MESTRINGSOPPLEVELSER
 • TRYGGHET
 • SELVSTENDIGHET
 • SPRÅK
 • SELVTILLIT
 • UTFOLDELSE
 • UTELEK
 • LEK
 • MOTORIKK
 • TUR
 • OMSORG

  

FORELDRESAMARBEID 

 • VIKTIG MED TILBAKEMELDING, OG KONKRET TILBAKEMELDING OM FOR EKSEMPEL HVA BARNET HAR OPPLEVD, IKKE ANTALL SKIVER
 • TLF/MELDING FRA BHG TIL FORELDRE SETTES PRIS PÅ DERSOM DET AVVIKER FRA NORMALEN
 • FLERE FORELDRE BENYTTER SEG AV HJEMMESIDE OG FACEBOOK
 • HENTING LEVERING, TETT SAMARBEID, DET ER DE VOKSNE SOM MÅ SETTE GRENSER
 • ENKELTE FORELDRE OPPLEVER DET Å SETTE GRENSER SOM VANSKELIG NÅR PERSONALET ER TILSTEDE 

FORVENTNINGER

 • FORELDRE MED DE ELDSTE BARNA TROR DE KLARER DET MESTE SELV
 • FORELDRE HOS DE YNGSTE UNDERVURDERER BARNA SINE
 • SPRIK MELLOM FORVENTNINGER HOS PERSONALET OG FORELDRE: SELVSTENDIGHET: PÅKLEDNING, GARDEROBE, MÅLTID, GÅ SELV (EN DEL BARN BLIR BÆRT INN TIL AVD OM MORGENEN)

SPRÅK-ROLLEMODELL

 • FORELDRE KAN BIDRA POSITIVT VED AT DE BENEVNER KONKRET. EKS: IKKE VOFF MEN HUND, IKKE DADE MEN SOVE ETC…
 • BRUK RIKTIGE SETNINGER, REPETER RETT ORD OG SETNING
 • SNAKK FINT TIL HVERANDRE, VÆRE HØFLIGE
 • LÆRE BARNA Å SETTE ORD PÅ FØLELSER, BRUK ORD
 • BRUK BØKER
 • BRUK ÅPNE SPØRSMÅL, IKKE JA NEI SPØRSMÅL
 • BRUK GJERNE: FORTELL MEG…