Foreldremøtene på Maritippen høsten 2017:

Vi opplever at foreldrene er jevnt over veldig fornøyd med barnehagen, og spesielt med organiseringen av foreldremøtene; at det foregår i grupper med diskusjoner. Noen ønsket at disse møtene kunne bli holdt litt tidligere på høsten.

Foreldrene har mange og de samme forventninger til seg selv som foreldre, dette går på; grensesetting, være tålmodige, la barnet prøve selv, huske på å ikke prate overhodet til barnet, stille på foreldremøter og å følge opp planer og aktiviteter i barnehagen.

Forventninger til sitt eget barn er færre enn til seg selv som foreldre. Det nevnes; språk, lek, selvstendighet, ta hensyn, dele, være høflige og å få mestringsfølelse.

Forventninger til barnehagen viser seg å være like for alle avdelinger. Det som er viktig for foreldre er; trygghet, selvstendighetstrening, nærvær, bli sett, godt læringsmiljø (språk og lek) god kommunikasjon og informasjon, og tilbakemeldinger om dagen.

Nettsiden/hjemmesiden til barnehagen er et område foreldre kunne ønske var bedre enn det er i dag. Det savnes mer oppdatert side både i form av informasjon, bilder og film.