Hei

Det pågår fremdeles litt anleggsarbeid både  på landet og ved sjøen. På landet gjenstår det montering av utelys, nye rutsjebaner og utekjøkken. Utstyr og montering av dette skal i følge leverandøren leveres uke 49. Nede ved sjøen har kommunen nettopp godkjent søknad om ny utelekebu ved Blå avdeling. I tillegg til utelekebu blir lekeområdet ved Lilla avdeling oppgradert. Arbeidet her ble nettopp påbegynt, og skal stå ferdig så fort som mulig.

I forbindelse med diverse arbeid er det stor fokus på sikkerhet. Barnehagen vår ligger i et industriområde med tungtransport, så personalet er heldigvis vant til å måtte ta forhåndsregler og være ekstra varsom. Trafikksikkerhet har stått på dagsordenen både i MHWirth og på Maritippen, og sammen er det gjennomført gode tiltak. Viser til nytt parkeringshus, nye parkeringsplasser på landet og bortfall av parkeringsplasser nede ved sjøen. Områder der hvor det jobbes med maskiner blir sperret av. I helt spesielle tilfeller, slik som f.eks når utstyr skal leveres holdes barna innendørs.