Det skal foregå arbeid med bygging av ball-binge i området ved Gul avdeling. Det vil i den forbindelse være anleggsmaskiner i området her.

Området vil bli sperret av, og nødvendige sikkerhetstiltak blir gjennomført.

De starter sitt arbeid 08.05.18.

Arbeidet vil antas å vare ca 4 uker.

Ta hensyn ved levering.

Hilsen Gro Anita Hegg