Til foresatte ved Maritippen Barnehage

Kristiansandsbarnehagens kompetanseprogram 2018-19:

Barn utsatt for vold, overgrep og grov omsorgssvikt

Maritippen deltar i kompetanseprogrammet.

Siri Søftestad har holdt to kurs kvelder for hele personalet i dette tema foregående barnehage år. Nå får vi mulighet til enda mer spesifikk læring.

Kompetanseprogrammet vil blant annet inneholde kurs i foreldresamtaler, ferdighetstrening og kommunikasjon med barn. Mer info kommer.