15.10.2018

SU/Foreldrerepresentantmøte

Fravær: Gul avd+SU repr: Birthe Falk-Hansen, ellers alle avd. representert

  • Info om ny hjemmeside. Innspill på at «kalender» (avdelingens planer) og bilder følges opp fra personalet og publiseres jevnlig
  • Kompetanseheving=satsingsfelt på Maritippen i tråd med regjeringens satsing:
  • Barne- og ungdomsarbeider, videreutdanning i språkløyper, veiledning og Master i ledelse. Kompetanserekke fra Kristiansand Kommune: vold og seksuelle overgrep
  • Info om foreldreundersøkelsen:

Formålet med undersøkelsen:

Foreldre skal få si sin mening om hvordan de opplever barnehagetilbudet og barnas trivsel i barnehagen.

Undersøkelsen vil gi barnehagen og dens eier kunnskap om foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet. Resultatene danner grunnlag for dialog om tilbudet i barnehagen mellom barnehagen og foreldrene, og for barnehagens kvalitetsarbeid.
 
Foreldreundersøkelsen er en del av kunnskapsgrunnlaget om norske barnehager. Resultater fra foreldreundersøkelsen brukes i tilstandsvurderinger av barnehagen, og kan integreres i direktoratets ståstedsanalyse. 
 
Statistikk er også en del av formålet og deler av resultatene vil bli offentlig tilgjengelig på barnehagenivå. De publiserte resultatene skal ikke identifisere enkeltsvar fra foreldre. Data fra undersøkelsen kan bli brukt til forskning.

  • Innsamling til: Sykehusklovnene og til leker/spill ol for barn på barneavdelingen, Sørlandets Sykehus
  • Info om årets julemesse søndag 11.11.18. Eget infoskriv kommer når det nærmer seg

Ref: Gro Anita Hegg