Hei!

Med bakgrunn i forskningsprosjektet «Hele barnet- hele løpet» mobbing i barnehagen, ønsker vi i enda større grad  å kartlegge  hva foreldre tenker omkring mobbing i barnehagen.

Det er svært viktig at vi får mer kunnskap om mobbing i barnehagen. Vi oppfordrer derfor alle foreldre i den enkelte barnehage til å sette av 10 minutter til å svare på vedlagte spørreundersøkelse.

Vi trenger all den hjelp vi kan få, for å finne mer ut av hvordan vi sammen  kan bidra til at ethvert barn i barnehagen opplever å være en betydningsfull person i fellesskapet.

Forskning viser at 8-12 % av barn i barnehagen bli mobbet.

Dette arbeidet  styres av forskerne ved UIA.

For å delta i undersøkelsen må du gå inn via lenken under. Klikk på «neste» nederst på siden for å komme videre i skjemaet. Det er dessverre ikke mulig å forlate skjemaet for så å komme tilbake på et senere tidspunkt uten å måtte starte på nytt. Husk å trykke på «AVSLUTT»når du er ferdig med å svare.

http://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=ZX523L5CC29N

 Svarfrist: 24.november

TUSEN TAKK FOR HJELPEN!!

Vi håper på en høy svarprosent!

Mvh.

Marianne Godtfredsen