Pedagogisk leder: Helene Wanner

Fagarbeider: Kjetil Sørensen

Fagarbeider: Susanne Bruskeland

Fagarbeider i spesialpedagogisk team: Camilla Drange Knutsen