Pedagogisk leder: Elin Spartveit

Fagarbeider: Therese Vik

Fagarbeider: Judith Alida Kornbrekke