Dokumenter

Når barnet begynner i barnehagen

Les mer

Childs habituation at kindergarten

 

 

Read more