Denne måneden vil vi fortsette å fokusere på vennskap, og den 28.september er det duket for vennefest!
Thorbjørn Egners ''Hakkebakkeskogen'' vil også være et gjennomgående tema i hverdagen.

Uke 38 er brannvernuke hvor vi lærer hva vi gjør ved brann og om brannsikkerhet.

Minner om at årets tema fremdeles er språk. Dermed blir hakkebakkeskogen og vennskap et middel for å fremme språkstimuleringen på en spennende og morsom måte.
Hakkebakkeskogen er også en del av den norske kulturen, og spesielt her på Sørlandet ettersom dyreparken har begynt å gjenfortelle eventyret i nyere tid. Dette kan skape
en felles arena for barna som kan hjelpe de som strever inn i lek.

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. (RP 2017)
Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet. (RP 2017)

Vil også oppfordre dere til å implementere de magiske ordene hjemme: Kan jeg få? Ja takk, Nei takk m.fl.