Info Sommerferien 2021

Åpningstid i juli måned er fra 07:30-16:30.

Fra og med uke 27 til og med uke 31 vil avdelingene slås sammen. Kontakt avdelingen der barnet ditt går pr.i dag for informasjon om sted og personale dersom det gjelder uke 27 eller 31.

I ukene 28,29 og 30 er det tlf nr til Orange avdeling : 958 98 836, som blir kontakttelefon, og alle barn er ved sjøen disse tre ukene.

God sommer til alle !