Julen 2023

Hei

Meld om dager barnet ditt kommer og dager det skal ha juleferie.

Avdelinger blir sammenslått, og jeg setter opp personal i forhold til bemanningsnorm. Det er derfor viktig at dere melder fra så nøyaktig som man kan. Vil nødig sitte med bemanning som kunne tatt ut feriedager. Spesielt med tanke på at vi har drift gjennom hele året. Håper på forståelse og et samarbeid om dette.

Bindende påmelding og svarfrist fredag 01.12.23 kl.10.00.

Hilsen Gro Anita