Fotografen kommer til Maritippen for å ta gruppebilder onsdag 22 august kl 10.40. Husk å gå inn og registrere dere før den tid!