TILSTEDE: Camilla Stephansen, Andreas Grøntoft, Vegard Stensland, Kristin S. Håverstad, Nina Solvang, Hilde Svendsen, Gro Anita Hegg og Hege Wilson (ref)

FRAFALL: Birthe Falk-Hansen, Kristin Pedersen, Linn Gerhardsen og Morten Drivdal.

  • Ny Rammeplan kommer fra 1.august 2017, den gir grunnlag for foreldremøte messa hvor personalet fordeles etter fagområder etc, og skal arbeides med fremover.
  • Innspill til årsplan fra foreldrene: bra at vi jobber med følelser/psykisk helse, viktig med tidlig innsats.
  • Lavt sykefravær i personalet, 1.8 % uten langtidssykemeldinger. Har gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i regi av Stamina, gode resultater. Viktig å sette fokus på hva vi gjør som er bra.
  • OCAI gjennomført på Maritippen. Skjemaet/grafene viser at vi er en stabil organisasjon.
  • Full barnehagedekning i Kr.Sand kommune. Hva betyr det for oss? Færre søkere fra bedriften, ca 80 plasser, resten eksterne. Markedet er presset. Foreldrenes stemme er viktig. Maritippen har godt og mye samarbeid med andre etater; PPT, UIA, HABU etc.
  • Endring vedr. assistent timer. Maritippen oppretter eget spesialpedagogisk team. Vi har flere ansatte som har kompetanse på feltet.
  • Kompetanse: mange har tatt fagbrevet. Regjeringen jobber med 50% pedagogtetthet mot 2020. På enkelte videreutdanninger gis det tilskudd fra regjeringen. Veiledning, språkløyper b.l.a. Felles kurs og ellers stort fokus på økt kompetanse.
  • Prosjektsøknad neste år: barn vil og kan lære realfag! Vært i kontakt med flere aktører i forbindelse med dette; forskerlinja på Vågsbygd vgs, Vitensenteret i Arendal, Pi-parken i Larvik. Svar på søknaden er i slutten av mai måned.
  • Sommerfesten blir en avslutning på årets prosjekt: mangfold =ressurs. «Matfestival» med ulike smaksopplevelser, kafe, og salgs bod hvor vi selger leker. Inntekten går til et barnehjem i Peru. Vi satser på bra vær slik at vi kan være på hoved -barnehagen. Vi booker kantina dersom det er dårlig vær. Vi trenger hjelp til kakebaking, 3 familier fra alle avdelinger. Foreldrerepresentantene har ansvar for å skaffe disse. Barnehagen ordner saft.
  • Aktuelt: svømming og engelsk fortsetter neste barnehageår.