10.10.17

 

REFERAT SU-FORELDREREPRESENTANT MØTE                                                                    DVERGSNES.10.10.17

 

 

TILSTEDE: Kristin Håverstad(SU), Nicolai Nilsen, Thomas Holm, Birthe Falk Hansen(SU), Lydia Colette Olsen, Gro Anita Hegg, Hege Wilson(ref)

 

Frafall: Ann Jorid Haugland, Helen Hope, May Helena Øydna, Erik Tandberg og Tone Britt Eeg

 

 • Litt informasjon fra Gro Anita om hva vervet innebærer, kort presentasjon av de som er tilstede

 • Ny rammeplan innført og vi på Maritippen har implementert denne hos oss. Enige om at den er lett å lese, blir brukt aktivt og gir oss føringer.

 • Årsplan : noen innspill fra foreldrene? Hva med barn og seksualitet? Vi har hatt Siri Søftestad hos oss på et personalmøte og hun skal ha et oppfølgingskurs om det å samtale med barn. Hva med en mindre utgave av årsplanen ut til foreldrene? I tillegg til den som ligger på hjemmesiden.

 • Fortsatt lavt sykefravær, Maritippen har tett kontakt med IA-kontakten på NAV, og de har hatt flere kurs med oss ang. spes.kommunikasjon. Kommer film og reportasje på Idebanken.org. Sier mye om inkludering, samarbeid og lavt sykefravær. Arbeidsmiljøundersøkelse fra Stamina(bedriftshelsetjenesten) og fikk gode resultater der. OCAI, kulturanalyse på Maritippen er også foretatt. Vi jobber aktivt med å opprettholde det gode miljøet på barnehagen.

 • Full barnehagedekning: hva betyr det for oss? Mer konkurranse gjør at foreldre kan velge hvilken barnehage de ønsker for sitt barn. Vi må derfor markedsføre oss. Nedbemanning i MHWirth har gjort at flere eksterne familier har fått plass hos oss. Det «henger» litt igjen fra tidligere, at familier ikke tror det er plass til andre barn enn de som tilhører bedriften. Foreldre er viktige aktører. Angående åpningstid prøver vi å samarbeide på tvers, slik at vi kan slå sammen vakter og avdelinger om morgenen og ettermiddagen.

 • Endring: Eget spesialpedagogisk team er satt sammen på Maritippen, grunnet ordningen med at private barnehager må ansette egne som har ansvar for barn med vedtak på assistent-timer. Vi har i tillegg en spesialpedagog i 100% stilling fra kommunen.

 • Kompetanseheving i personalet: mange har tatt fagbrevet og flere ønsker dette. Videreutdanning i Stavanger på 2 pedagoger, ledelsen tar videreutdanning i ledelse på UIA. Tett samarbeid med UIA i forbindelse med studenter og vi tar også imot elev fra videregående (KKG) som ønsker å ta fagbrev som barne/ungdomsarbeider.

 • Prosjektsøknad: realfag i år. Vi har vært på studietur i Larvik og kjøpt flere ting som kan inspirere både barn og voksne både i fht til læring, undring, nysgjerrighet og ønsket om å «lære» mer. Også tatt kontakt med forskerlinja i Vågsbygd og ingeniører på MH. Dersom foreldre har innspill/ ideer til neste prosjektsøknad så gi beskjed. Oppvekststyrets disposisjonsfond har de siste 3 år hatt ca kr 500000,- til utdeling til bhg og skoler

 • Udir: foreldreundersøkelse. Går på trivsel, utvikling og samarbeidet mellom hjem og barnehage etc .Vi på Maritippen har aldri foretatt slik undersøkelse. Satser på gjennomføring høsten 2018. Det er 30 spørsmål som svares via en lenke.

 • Innsamling dette barnehageåret? Tenk på det og kom gjerne med forslag via mail /tlf til Gro Anita.

 • Aktuelt: innspill på julemessa; kan det arrangeres aktiviteter for eksempel ansiktsmaling, samlingsstund eller andre ting som aktiviserer barna foruten å «løpe» rundt?