FORELDREREPRESENTANT OG SU-MØTE 17.10.16

TILSTEDE: Kristin Pedersen (SU), Hilde Svendsen (Blå), Linn Tryfoss Gerhardsen (Orange), Morten Drivdal (Gul), Birthe Falk Hansen (Lilla), Kristin Skogheim Håverstad (SU), Vegard Stensland (Bølgen), Camilla Stephansen (Grønn), Andreas Grøntoft (Regnbuen), Nina Solvang (Rød), Gro Anita Hegg (Maritippen) og Hege Wilson (Maritippen, referent)

 • Presentasjon.

 • Litt info om bhg-loven og rollen som foreldrerepresentant.

 • Info om agenda-kort referat fra sist møte.

 • Prosjektet vårt ble godkjent og vi er allerede godt i gang med arbeidet rundt på avdelingene.

 • Årsplanen: den skal foreldrene kunne komme med innspill på. Vi får tilsyn på denne og fikk gode tilbakemeldinger sist og har ikke endret mye på den.

 • Julemessa: søndag 13. november. Info om hva inntektene fra julemessa brukes til; barnas musikkteater og klovnen Knut. Midlene skal komme alle barna til gode. Denne arrangeres med foreldrenes hjelp.

 • Gevinster til hovedlotteriet tar mye tid og er en stor jobb. Faste forbindelser har vært blant annet Geheb, Trigonor, Pieder Ro og Pizzabakeren. Det er viktig at aktører som leverer gevinster blir annonsert, via en utstilling og en plakat. Skal det være en maks på for eksempel 2 gevinster pr. familie eller akseptere at enkelte vinner flere ganger enn andre? Vi korresponderer videre pr.mail.

 • Info om foreldremøte: oppmøtet var ikke bedre enn de forrige år. Vi innkaller til nytt møte på nyåret hvor det blir avdelingsvis og utdeling av caser til diskusjon. Innspill fra forrige møte i mai var at foreldre savnet spesifikt fra egen avdeling hvor barnet skal gå. Det er en stor utfordring å få mange til å komme.

 • FLIK: info om arbeidet rundt dette arbeidet i kommunen. Ny undersøkelse i mars hvor barn, ansatte og foreldre skal svare på. Våre satsningsområder er: sosial kompetanse, foreldresamarbeid og språk. Resultatene fra Maritippen er veldig gode og hovedfokuset vårt er å opprettholde de gode resultatene. Tiltak ifh til kompetanseheving hos personalet: felles kurs, fagdag, pedagoger på veiledning, studenter fra UIA, to ledere på Nasjonal lederutdanning for styrere, mange har tatt fagbrevet, student fra universitetet fra Århus , elev fra folkehøgskolen, godkjent som lærebedrift.

 • Lavt sykefravær holder seg stabilt.

 • Det er god bhg dekning i Kr.sand kommune så vi blir sammenlignet med andre bhg. Viktig å ha fokus på at Maritippen fortsetter å være en god bhg som foreldre ønsker å ha barna sine i.

 • Kan foreldrerepresentantene ta opp ferieavvikling på neste foreldremøte? Ref. siste brev fra styret ang ferier. Vi har hatt store utfordringer når det gjelder barn som settes opp på ferie men dukker ikke opp. Både kostbart for barnehagen og utfordringer ifh til at vi bruker bare eget personale og ikke sommervikarer.

 • Hva med Facebook gruppe for Maritippen og ev lukket gruppe for foreldrerepresentantene? God kanal mot barn og foreldreJ