Pedagogisk leder: Trine S. Hanssen

Barnehagelærer: Harry Tønnessen

Fagarbeider: Catharina Ose

Fagarbeider: Karen D. Strømsnes