Maritippen Barnehage er en bedriftsbarnehage for MHwirth. Ansatte har førsterett på plass i barnehagen. Ledige plasser blir tilbudt andre familier som ønsker at barna skal gå på Maritippen.

Vi følger regjeringens vedtak om makspris.

Barnehagen er delt inn i 8 avdelinger:

  • Bølgen og Gul: 1 år
  • Orange: 2-3 år
  • Regnbuen: 3-4 år
  • Lilla: 2-3 år
  • Grønn: 3-4 år
  • Rød og Blå: 4-5 år

Åpningstider er kl 7:00 – 17:00.

Barna skal være hentet til kl. 16:50 slik at personalet kan rydde/stenge og gå hjem kl. 17:00.

Barnehagen er åpen alle arbeidsdager utenom julaften og nyttårsaften. Planleggingsdager holdes på kveldstid.

På Maritippen får barna alle måltider, samt frukt og grønnsaker. Foreldre slipper å tenke på matpakke.

To dager i uken serveres det varm mat/lunsj.

Det er samordnet opptak for alle barnehager i Kristiansand.

Søknadsfrist for nytt opptak er 1. mars.

https://kristiansand.ist-asp.com/kristiansandpub/login.htm

www.kristiansand.kommune.no

Kommunens infoside for foreldre:

https://kristiansand.kommune.no/barnehagebetaling