Lek og lær i trygge omgivelser

Stiftelsen Maritippen Barnehage ble i sin tid opprettet som en stiftelse av firmaet MHwirth i Kristiansand. Ansatte i firmaet har derfor prioritet ved barnehageopptak. Barnehagen er stor, fordelt på to lokasjoner, med 8 avdelinger, og har plass til mange barn. Det er derfor ikke lenger bare firmaets ansatte som får plass, alle kan søke.

Stiftelsen Maritippen barnehage er en privat barnehage. Vi har plass til ca 130 barn i alderen 1-5 år, fordelt på 8 avdelinger og to lokasjoner.

Den ene lokasjonen ligger nydelig til like ved sjøen. Her ligger avdelingene Bølgen, Gul, Orange, Lilla og Blå. Hovedkontoret finner du også her. Vi har egen sandstrand, brygge og båt, som brukes flittig.

Den andre lokasjonen ligger i gå avstand, ca 240 m fra sjøen, som vi kaller for landet. Her holder Regnbuen, Grønn og Rød avdeling til. Uteområdet er flott og spennende, med store gressvoller, frukttrær, bærbusker, og i snekkerboden vår skjer det kreative aktiviteter. På landet har vi også keramikkovn og klatrevegg.

Barnehagen drives som en enhet med felles ledelse, felles planer og overordnede føringer for det pedagogiske arbeidet. Ressursene Maritippen tilbyr, får alle barna dra nytte av.

I barnehagetiden får skolestartere tilbud om svømmekurs.

Barna får frokost (kl. 07:00-8:15), lunsj (ca. kl. 11:00) og ettermiddagsmåltid (ca. kl. 14:15), og slipper å ha med matpakke/frukt.

Vi serverer ett varmt måltid to dager i uken.

Barnehagen er åpen alle arbeidsdager. Åpningstiden er fra kl. 07:00 til kl. 16:30.

I ferier/høytider blir avdelinger slått sammen, og åpningstiden er fra kl.07:30-16:30.

Vi har 5 planleggingsdager i året som er lagt til kveldstid.

Vi har et engasjert og stabilt personale, med bred kompetanse både faglig og erfaringsmessig. Vi er 36 ansatte som er stolte av arbeidsplassen vår. Personalet på Maritippen består av: Daglig leder og 2 nestledere, pedagogteam, fagarbeidere, assistenter, samt fagarbeidere som jobber i et spesialpedagogisk team.

Flere av pedagogene har viderutdanning i veiledning ,og daglig leder og nestleder har gjennomført master i ledelse ved UIA. 

Sykefraværet er stabilt lavt, og arbeidsmiljøet er godt. Vi er godkjent som lærebedrift, vi er en praksisbarnehage og tar imot studenter fra BLU (barnehagelærerutdanningen) fra 1-3 trinn ved UIA. Vi samarbeider også med videregående skoler og tilbyr praksis til elever.

Vi tilbyr

  • Lek, vennskap og opplevelser
  • Språkstimulering
  • Matematikklek
  • Båt, fiske og sjøliv
  • Musikk og forming
  • Overnattingstur for «skolebarna»
  • Svømmekurs for "skolebarna"
  • Faste turdager/friluftsliv

 "Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man"

- Loris Malaguzzi