Tradisjoner

Vennskapsfest

Dette arrangerer vi i august/september. Målet er å skape en relasjon og trygghet i barnegruppen i starten på et nytt barnehageår/ny avdeling, og barna kan ta med seg favorittbamsen sin.
 

FN-dagen 24. oktober

Denne dagen markeres avdelingsvis med fokus på inkludering og mangfold.
 

Høstmarkering

I løpet av høsthalvåret inviteres barn og familier til et høstarrangement
 

Luciadagen 13. des

Lucia markeres ved at barna kler seg i hvitt og barna på de eldste avdelingene går i tog, inne eller ute med lys.Det bakes lussekatter på alle avdelinger.
 

Advent/jul

Koret i Maritippen (sol og stjerne gruppene) holder konsert i kantina og synger julen inn.

Julen inneholder et gledesbudskap, derfor er en del av forberedelsene "å lyse opp" den mørke årstiden, ha omsorg og omtanke for hverandre, forberede i felleskap for å glede andre og gi barna innsikt i hvordan og hvorfor vi markerer jul i vår kultur. Barna lager gaver, juletrepynt, julekaker og julesnacks.

Nissefesten er en morsom opplevelse for barna, samtidig som den markerer fellesskapet rundt juleforeberedelsene. Personalet på barnehagen underholder, vi spiser grøt, går rundt juletreet og får besøk av nissen som har "noe" i sekken.
 

Fastelaven/karneval

Fastelaven er en tradisjon barnehagen vår holder fast ved. Avdeligene velger et felles tema som blir utgangspunktet for kostymene barna lager i barnehagen.  Ved å forberede fastelavnsfesten sammen i barnehagen, styrker vi fellesskapsfølelsen. Vi synger, danser, og på festen slår vi "katta ut av sekken".

 

Påske

Vi feirer livet, og lager ting i barnehagen som symboliserer liv. Egg som er begynnelsen på et liv, kylling som akkurat har startet sitt liv, gåsunger som er tegnet på at treet fortsatt er i live, karse hvor livet springer ut fra et frø. Vi tar opp påskens budskap på en forståelig måte, lager påskepynt og påskelunsj til barna.

 

17. mai

Vi markerer denne dagen med en gøyal fest. Barna lager egne 17.mai sløyfer/pynt i forberedelsen,og vi arrangerer tradisjonelle leker. Det blir servert pølser, saft og is og et lite innslag av korpsmusikk. 

 

Aktivitetsdag

Dette forsøker vi å gjennomføre to ganger i løpet av barnehageåret. Fokuset er fysisk aktivitet med motoriske utfordringer på alle nivåer. Det blir servert frukt og alle får diplom for vel gjennomført.

 

Feiring av fødselsdag

Vi markerer barnas fødselsdag avdelingsvis, med sang og fødselsdagskrone i samlingsstunden. Det er viktig å styrke barnas identitetsfølelse, og barn har stor glede av å være midtpunkt og hovedperson på en slik dag. 

 

Sommerarrangement

Arrangementet markeres som en avslutning på barnehageåret. Det blir underholdning, sang og musikk.

 

Barn som skal begynne på skolen

Skolestarterne har egne opplegg avdelingsvis og i et samarbeid med andre avdelinger. Her fokuserers det på vennskap og sosial kompetanse, skoleforberedende oppgaver samt felles turer. Det gjennomføres vanntilvenningskurs høst og vår. I løpet av våren deltar barna på en overnattingstur, og det avholdes en høytidelig seremoni med foresatte ved hjemkomst. Barna får utdelt en rose, bilder og dikt på veien videre.