Tradisjoner

Vennskapsfest

Dette har vi i august/september.

 

FN-dagen 24. oktober

Markerer vi med eget opplegg 24. oktober.
 

Høstmarkering

Vi inviterer til en eller annen sammenkomst.
 

Julemesse nov

Arrangeres i samarbeid med foreldrerepresentantene. Barna lager ting som de selger. Det er en sosial tilstelning for barn med familie hvor det er kafé og lotteri med mange fine gevinster.
 

Luciadagen 13. des

Markeres
 

Advent/jul

De eldste barna på Maritippen holder konsert i kantina og synger julen inn.

Julen inneholder et gledesbudskap, derfor er en del av forberedelsene "å lyse opp" den mørke årstiden, ha omsorg og omtanke for hverandre, forberede i felleskap for å glede andre og gi barna innsikt i hvordan og hvorfor vi markerer jul i vår kultur. Barna lager gaver, juletrepynt, julekaker og julesnacks.

Nissefest: Nissefesten er en morsom opplevelse for barna, samtidig som den markerer fellesskapet rundt juleforeberedelsene. De voksne på barnehagen underholder, vi spiser grøt, går rundt juletreet og får besøk av nissen som har "noe" i sekken.
 

Fastelaven/karneval

Fastelavn er en tradisjon barnehagen vår holder fast ved. Alle barn kler seg ut som? Ved å forberede fastelavnsfesten sammen i barnehagen, styrker vi fellesskapsfølelsen. Vi baker boller, lager fastelavnskostymer og fastelavnskatter, vi synger, danser, og på festen slår vi "katta ut av sekken" og spiser sammen.

 

Påske

Her legger vi vekt på det nye liv og tar opp påskens budskap på en enkel måte. Vi lager påskepynt og lager påskefrokost til barna.

 

17. mai

Vi feirer med gøyal fest. Det blir 17.mai leker, saft, pølser og is.

 

Aktivitetsdag

Her skal alle være med - løpe, hoppe, kaste ball, sykle, potetløp o.l. Alle får diplom.

 

Feiring av fødselsdag

Vi markerer barnas fødselsdag avdelingsvis, med sang og fødselsdagskrone i samlingsstunden. Det er viktig å styrke barnas identitetsfølelse, og barn har stor glede av å være midtpunkt og hovedperson på en slik dag. Søsken fra andre avdelinger blir invitert, og bursdagsmenyen er en saft-is.

 

Sommerfest

Sommerfesten er en felles markering av avslutningen på barnehageåret. Mer info kommer.

 

Barn som skal begynne på skolen

I Maritippen markerer vi med: svømmekurs gjennom hele året og overnattingstur på våren.