Foresatte

Informasjon om kommunens tilbud og tiltak

Les mer

Handlingsplan "Elle Melle"

Les mer

Når barnet begynner i barnehagen

Les mer

Rutiner ved avdelingsbytte

Les mer

Foreldrehverdag

En nyttig side som inneholder en samling artikler for foreldre til barn i barnehagealder

Les mer